changeroadmap
- Vision - - Consensus - - Skills - - Incentives - - Resources - - Action Plan - - Change Management - - Results - - Momentum - - Operational Excellence -

– Vision –

 

Een duidelijke visie voorkomt verwarring.
Een duidelijke en goed gecommuniceerde strategie zorgt voor focus.

– Consensus –

 

Vertrouwen in de verandering is belangrijk. Het voorkomt bewuste of onbewuste tegenwerking.
Duidelijke communicatie, onderbouwing, luisteren en indien nodig ingrijpen.

– Skills –

 

De benodigde vaardigheden voor de verandering dienen aanwezig te zijn om onrust door gebrek aan zelfvertrouwen te voorkomen. Denk aan inhoudelijke en proces kennis.

– Incentives –

 

Motiveren en weerstand verminderen. Psychologisch contract, zingeving. Cultuur waarin medewerkers zich gehoord voelen.

– Resources –

 

Voldoende budget, tijd, opleidingen en instrumenten zijn voorwaarden voor succes.

– Action Plan –

 

Het actieplan geeft invulling aan de verandering. Wat, hoe, wie, wanneer moeten zo concreet mogelijk in het plan worden verwoord.

– Change Management –

 

Mensen houden niet van veranderingen. Naast de inhoud van de verandering is daarom het  leidinggeven aan het proces en het transparant communiceren bepalend voor het succes.

– Results –

 

Meet de resultaten voor en na de verandering. Wees duidelijk over de successen maar ook over de mindere resultaten. Stuur op tijd bij.

– Momentum –

 

Tijdens de verandering is het belangrijk om het momentum vast te houden. Het moet on top of mind blijven. Ook als de volgende veranderingen zich aandienen.

– Operational Excellence –

 

De veranderende wereld vereist flexibiliteit. Het continu verbeteren en veranderen leidt tot een vitale en rendabele organisatie.